Obchodzony 22 kwietnia Dzień Ziemi to czas, kiedy ludzie na całym świecie uświadamiają sobie jakim wspaniałym darem jest nasza planeta. Otrzymaliśmy w prezencie piękną i różnorodną przyrodę bogatą w zasoby, o które należy dbać. Musimy nauczyć się wszyscy mądrze nimi dysponować, aby  kolejne pokolenia mogły czerpać z jej źródeł, które, niestety, nie są niewyczerpalne.
To największe ekologiczne święto obchodzone jest obecnie w 192 krajach.
Nasza szkoła również dołączyła się do ogólnoświatowej akcji. W ramach obchodów  tego święta uczniowie klas I – III konkurs wzięli udział w konkursie pt.: „ Ziemia mój dom” , w którym musieli wykazać się umiejętnością przedstawienia w formie plastycznej jak  na co dzień dbają o naszą planetę.
Spośród wielu  ciekawie wykonanych prac, jury wybrało następujących laureatów:
I miejsce: Julia Galicka kl. II b
II miejsce: Filip Krajewski kl. I b
III miejsce: Bartłomiej Murawski II c
Wyróżnienie: Hanna Smaruj kl. I b, Jan Hendzel kl. II b, Zofia Kulbak l. III b
Za udział w konkursie  uczestnicy otrzymali dyplomy oraz   drobne upominki i słodkości.
Serdecznie gratulujemy laureatom i zachęcamy do uczestniczenia w kolejnych konkursach.