29 września odbyła się wycieczka do Myśliborza dla  7a i 6a. Była  ona nagrodą dla zwycięskich klas biorących udział w  programie ,,Ekomaniak” w roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie mieli przyjemność wzięcia udziału w niezwykłych zajęciach w terenie zorganizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ,,Salamandra”. Warsztaty i obserwacja przyrody były dla dzieci ciekawą formą lekcji. Bezcenne okazało się zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez bezpośrednie poznawanie i badanie środowiska, a także kształcenie więzi emocjonalnej z przyrodą.