Klasa 3a i 3d w dniu 14 września były na wycieczce z warsztatami w Świdnicy w Kościele Pokoju. Tematem przewodnim było, poszukiwanie aniołów w świątyni ewangelickiej.  Gospodarzem tego obiektu jest społeczność luterańska, a kościół stanowi wysoką wartość zabytkową. Sacrum i profanum tworzą w Kościele Pokoju harmonijną całość. Zajęcia odbyły się pod kierunkiem instruktorów i przewodników z Wrocławia.

Pani Ania i Marta zadbały nie tylko o sferę duchową, ale także o zmysły i pobudzenie kreatywności plastycznej naszych uczniów. Dzieci obejrzały plenerową wystawę o reformacji oraz zwiedziły świątynię wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wysłuchały również historii powstania zabytku oraz ciekawostkę o drzewku cedrowym. Spacer po Placu Pokoju obejmował zwiedzanie: Domu Lutra(dawnej szkoły ewangelickiej),Plebani z archiwum, Dzwonnicy oraz Barocafe (domu dawnego stróża).

Warsztaty zawierały następujące zagadnienia: informacje i ciekawostki o historii kościoła, zadanie badawcze, które miało na celu wyszukanie i rozpoznanie aniołów Serafinów, zadania tematyczne i muzyczne, rozpoznawanie instrumentów muzycznych aniołów, szukanie skarbów kościoła, przeliczanie liczby drzwi i okien na metryczkach, wyszukiwanie herbów na balustradach(loża Hochbergów), działania plastyczne(wyklejanie talerzyków papierowych i deseczek elementami )

Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem i podsumowaniem osiągniętych celów i zdobytych wiadomości. Grupy wracały szczęśliwe i zadowolone z nowego doświadczenia i przeżyć.