W piątek 31 maja grupa 36 uczniów naszej szkoły udała się na „żywą lekcję wiedzy o społeczeństwie” do wrocławskiego Urzędu Marszałkowskiego. Warsztaty prowadzili pracownicy kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, posiadający wiedzę z zakresu administracji rządowej i samorządowej.

Program zajęć obejmował takie zagadnienia jak:

– historia kształtowania się Samorządu Województwa

– zakres kompetencji i działań Wojewody, Marszałka Województwa, Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego

– działanie Samorządu Wojewódzkiego

– przebieg sesji Sejmiku Wojewódzkiego

– komisje i kluby Sejmiku

– symbole władzy oraz nagrody Sejmiku Województwa