W ramach programu „Szkoła z Kluczem” grupa gimnazjalistów spędziła sobotę na Pogórzu Kaczawskim. Przygodę z wygasłymi wulkanami zaczęliśmy zajęciami terenowymi na Czartowskiej Skale. Podczas wędrówki na górę wulkaniczną rozpoznawaliśmy rośliny według klucza roślin, wyznaczaliśmy kierunki w terenie za pomocą kompasu i orientowaliśmy mapę zgodnie z kierunkami świata.
Następnie udaliśmy się na warsztaty geologiczne do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. Podczas warsztatów poznaliśmy rodzaje skał i rozpoznawaliśmy minerały na podstawie cech. Ostatnią częścią warsztatów było zwiedzanie interaktywnego muzeum geologicznego, gdzie dzięki cyfrowym wizualizacjom i ruchomym modelom poznaliśmy bogatą przeszłość geologiczną Gór i Pogórza Kaczawskiego.