21 maja obchodziliśmy święto szkoły, dzień ten jest wspomnieniem patronki naszej szkoły Marii Konopnickiej. Wybitnej poetki, pisarki i nowelistki, Konopnicka jest znana szerszej publiczności jako pisarz dziecięcy – należy tu wspomnieć o takich utworach jak: „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Na jagody”, „Co słonko widziało..”, „O Janku wędrowniczku”; a także jako autor patriotyczny – tekst „Roty” powstaje w 1909 roku, utwór szybko uzyskał status hymnu narodowego, był on dedykowany gnębionym Ślązakom.

W ramach obchodów dnia Patrona w klasach 1 – 3 uczniowie wraz z wychowawcami przygotowywali prace plastyczne do wybranego utworu Marii Konopnickiej, zostały one wyeksponowane na drzwiach gabinetów lekcyjnych a także na tablicy przy wejściu do szkoły. Dopełnieniem uroczystości była również audycja podczas, której pan dyrektor Marcin Kruk w kilku słowach wstępu przedstawił literacki dorobek poetki a także Jej ogromne zaangażowanie w walkę o prawa kobiet.

Zofia Kulba zaznajomiła uczniów z bogatym życiorysem Marii Konopnickiej, czytając biografię poetki. Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie i pozytywny odbiór – świadczy o tym ilość oddanych prac. Mamy głęboką nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym uda nam się świętować Dzień Patrona bez ograniczeń wynikających z pandemii coronawirusa.