Kącik Bibliotekarza

Rozkład jazdy

Rok szkolny 2020/21

>>więcej<<

Regulamin dowożenia

SOWA

Efektywna edukacja!
- czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

 

więcej informacji

Programy i projekty
Archiwum stron

 

Od września 2017r. dzieci z klas pierwszych realizują w naszej szkole program „Sprawny Dolnoślązaczek”. Celem programu jest rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych mających istotne znaczenie w rozwoju czytania, pisania, rysowania, malowania itp. Ideą przewodnią programu jest zdobywanie przez uczniów określonych sprawności w 6 kategoriach. Pierwszaki z klasy 1c zdobyły właśnie pierwszą odznakę – lekkoatlety. W pierwszych miesiącach swojej nauki uczniowie, pod opieką wychowawczyni pani Anny Kruk i przy współpracy nauczyciela wychowania fizycznego pani Anety Kiszczyszyn, kształtowali: szybkość, wytrzymałość, skakali wzwyż, rzucali piłką palantową, pokonywali przeszkody naturalne i sztuczne. Dzieci bardzo polubiły zajęcia sportowe, chętnie ćwiczyły i wykonywały solidnie polecenia nauczyciela ucząc się nowych umiejętności ruchowych oraz podnosząc swoją sprawność fizyczną. W ramach realizacji zadań programu  przeprowadzone zostały trzy sprawdziany: marszobieg na  600 m, bieg 10 x 5 m na czas oraz zwis na drążku.  Wszystkim uczniom gratulujemy aktywności i udziału w zajęciach oraz zdobytej odznaki.

Dziennik

Ważne!!! Prosimy logować się do dziennika przez przeglądarkę (np. Chrome, Firefox) ponieważ wtedy jest pełny dostęp do wszystkich wymaganych funkcji dziennika.

Jak uzyskać dane do logowania swojego dziecka

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w poniedziałki od 13.00-16.00, we wtorki od 12.00-18.00 w gabinecie koło sali gimnastycznej (wejście od ul.Ogrodowej).

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II