Od września 2017r. dzieci z klas pierwszych realizują w naszej szkole program „Sprawny Dolnoślązaczek”. Celem programu jest rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych mających istotne znaczenie w rozwoju czytania, pisania, rysowania, malowania itp. Ideą przewodnią programu jest zdobywanie przez uczniów określonych sprawności w 6 kategoriach. Pierwszaki z klasy 1c zdobyły właśnie pierwszą odznakę – lekkoatlety. W pierwszych miesiącach swojej nauki uczniowie, pod opieką wychowawczyni pani Anny Kruk i przy współpracy nauczyciela wychowania fizycznego pani Anety Kiszczyszyn, kształtowali: szybkość, wytrzymałość, skakali wzwyż, rzucali piłką palantową, pokonywali przeszkody naturalne i sztuczne. Dzieci bardzo polubiły zajęcia sportowe, chętnie ćwiczyły i wykonywały solidnie polecenia nauczyciela ucząc się nowych umiejętności ruchowych oraz podnosząc swoją sprawność fizyczną. W ramach realizacji zadań programu  przeprowadzone zostały trzy sprawdziany: marszobieg na  600 m, bieg 10 x 5 m na czas oraz zwis na drążku.  Wszystkim uczniom gratulujemy aktywności i udziału w zajęciach oraz zdobytej odznaki.