Kącik Bibliotekarza

Rozkład jazdy

Rok szkolny 2020/21

>>więcej<<

Regulamin dowożenia

SOWA

Efektywna edukacja!
- czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

 

więcej informacji

Programy i projekty
Archiwum stron

 

17 października uczniowie Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej uczestniczyli w spotkaniu z starszym aspirantem Robertem Zwardoniem oraz starszym posterunkowym Tomaszem Ćwikłą – policjantami Posterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej.

Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I – II. Najmłodsi uczniowie mieli okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych, o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię oraz o bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Panowie zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich. Podkreślili jaką ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które zostały rozdane pierwszoklasistom. Uczniowie odpowiadali na zadawane pytania, wykazywały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas III – IV. Tematem rozmowy była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników oraz  zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Policjanci poruszyli także temat tzw. cyperprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z internetu. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa,  kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz postawy jakie powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący uświadomili uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy.

Poruszone tematy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do policjantów .

Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego naszej szkoły.

Opracowała Weronika Ochman

Dziennik

Ważne!!! Prosimy logować się do dziennika przez przeglądarkę (np. Chrome, Firefox) ponieważ wtedy jest pełny dostęp do wszystkich wymaganych funkcji dziennika.

Jak uzyskać dane do logowania swojego dziecka

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w poniedziałki od 13.00-16.00, we wtorki od 12.00-18.00 w gabinecie koło sali gimnastycznej (wejście od ul.Ogrodowej).

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II