W ramach akcji Sprzątania Świata 2018 zorganizowano w szkole konkurs na zbiórkę telefonów ,baterii. zakrętek, puszek, kasztanów. W sumie w ciągu tygodnia zebrano:Zakrętek-133,8kg
Baterii-186,3 kg
Puszek-27,2kg
Kasztanów-91kg
Wyróżniono następujących uczniów:
Anna Maria Michalska 5b -23 kg kasztanów
Kacper Prymas 7a – 46,5 kg zakrętek
Hanna Sułek -75 kg baterii
Natalia Strusiewicz 3b – 11,5 kg puszek
Jedną z konkurencji było przebranie się uczniów w zielony strój. W zabawie wzięło udział 165 uczniów i 11 wychowawców. Punkty za udział w tym konkursie umieszczone zostały w tabeli Ekomaniaka ( klasa 6a i 6c – ubrani na zielono w 100 %). Przypominamy że w/w zbiórki trwają przez cały rok , za wyjątkiem kasztanów do końca października. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji.