1 marca 2018 r. odbył się konkurs „Rebusomania” dla klas III gimnazjum. Każda klasę III reprezentowało 6 uczniów. Zmierzyli się oni z rozwiązywaniem nietypowych rebusów literowych. Były to zestawy usprawniające funkcje wzrokowe, słuchowe oraz rozwijające orientację w przestrzeni. Zadanie polegało na odgadnięciu wyrazu ukrytego w rebusie .Jednak w odróżnieniu od zwykłych rebusów, funkcje obrazków pełniły litery, a uzupełnienie ich przyimkami doprowadzało do odpowiedzi. Należało dostrzec wzajemne usytuowanie liter i zastosować odpowiedni przyimek.

Tytuł MISTRZA REBUSOMANII otrzymały dwie dziewczyny Kaja Wasilewska i Aleksandra Świątek. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni ocenami z języka polskiego ,uwagami dodatnimi a zwycięzcy dodatkowo nagrodami rzeczowymi.