Kącik Bibliotekarza

Rozkład jazdy

Rok szkolny 2020/21

>>więcej<<

Regulamin dowożenia

SOWA

Efektywna edukacja!
- czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

 

więcej informacji

Programy i projekty
Archiwum stron

 

 Szanowni Państwo,

Od 18 stycznia 2021 rozpoczynamy naukę w formie stacjonarnej.

Pracujemy zgodnie z wytycznymi MEN, MZ oraz GIS:

  1. Do szkoły uczęszczają uczniowie bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  2. Gdy domownicy ucznia przebywają w warunkach izolacji domowej, uczeń nie przychodzi do szkoły.
  3. Opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci sprzed budynku szkoły, pozostając przez cały dzień w kontakcie telefonicznym ze szkołą.
  4. Na terenie szkoły  obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (zaleca się mycie rąk wodą i mydłem, koniecznie po przyjściu do szkoły oraz przed jedzeniem), ochrona ust podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania ust, oczu i nosa.
  5. W częściach wspólnych wszystkich pracowników oraz uczniów obowiązuje noszenie maseczek.
  6. Przerwy organizowane są tak, by uczniowie poszczególnych klas nie kontaktowali się między sobą.
  7. Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów szkolnych, nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów z domu.
  8. Sale lekcyjne, korytarze i inne pomieszczenia szkolne są na bieżąco dezynfekowane.
  9. Godziny pracy świetlicy, przyjazdy i odjazdy autobusów oraz obiady pozostają bez zmian.
Dziennik

Ważne!!! Prosimy logować się do dziennika przez przeglądarkę (np. Chrome, Firefox) ponieważ wtedy jest pełny dostęp do wszystkich wymaganych funkcji dziennika.

Jak uzyskać dane do logowania swojego dziecka

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w poniedziałki od 13.00-16.00, we wtorki od 12.00-18.00 w gabinecie koło sali gimnastycznej (wejście od ul.Ogrodowej).

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II