12 października 2017r. w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia, której celem było włączenie pierwszoklasistów do grona społeczności uczniowskiej. W odświętnych strojach, biretach na głowach i z wypiekami na twarzy  pierwszacy rozpoczęli uroczystość  wchodząc na salę  z piosenką na ustach oraz niosąc tarcze. Swoim pociechom towarzyszyli licznie zgromadzeni rodzice. Po przywitaniu zaproszonych gości  rozpoczął się program artystyczny przygotowany przez uczniów z klas trzecich pod kierunkiem swoich wychowawców. Podczas jego trwania pierwszoklasiści  śpiewali piosenki, przedstawiali  klasy recytując wierszyki, wykazali się również wiedzą dotyczącą tego jak być dobrym uczniem. Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Dzieci  otrzymały  również pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje z projektu „ Sprawny Dolnoślązaczek”, którego  realizację rozpoczęli na zajęciach wychowania fizycznego. Pierwszoklasiści zostali również obdarowani niespodziankami zakupionymi przez rodziców. Po zakończeniu  części oficjalnej rodzice  zorganizowali „słodkie” przyjęcie, a następnie rozpoczęła się zabawa, którą poprowadziła „Ale Heca”. Wykonano pamiątkowe zdjęcia, było wiele śmiechu i radości. Ten dzień na długo zostanie  w pamięci wszystkim pierwszoklasistom.

Wychowawczynie klas pierwszych