Kącik Bibliotekarza

Rozkład jazdy

Rok szkolny 2020/21

>>więcej<<

Regulamin dowożenia

SOWA

Efektywna edukacja!
- czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

 

więcej informacji

Programy i projekty
Archiwum stron

 

ZADANIA BIBLIOTEKI

1. Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia  oraz korzystania z różnego rodzaju zborów na dalszych etapach edukacji.
3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów
4. Rozwijanie kreatywności uczniów.
5. Wspomaganie nauczycieli w realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych
6. Upowszechnianie czytelnictwa poprzez różne formy: ekspozycje zbiorów, konkursy, imprezy i lekcje biblioteczne.

KSIĘGOZBIÓR

Biblioteka posiada księgozbiór liczący ponad 19500 woluminów. Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli  i rodziców. Gromadzona jest literatura piękna, książki popularnonaukowe, słowniki, encyklopedie, poradniki, atlasy oraz podręczniki. Nasz księgozbiór jest systematycznie uzupełniany.

Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem podręcznym,  udostępnianym  na miejscu oraz wypożyczanym na zajęcia lekcyjne. Prowadzone są dwa katalogi: alfabetyczni i rzeczowy. Corocznie organizowana jest wśród uczniów zbiórka książek i czasopism.

W bibliotece aktywnie działa Koło Przyjaciół Koszałka- Opałka, które wydaje gazetkę szkolną GROSZEK.

Posiadamy również pracownię multimedialną, z której można korzystać po lekcjach. Komputery i Internet mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach naukowych.   W bibliotece można kserować i drukować  potrzebne  materiały.  Uczniów korzystających z pracowni multimedialnej obowiązuje regulamin.

Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:

Lektury I – VIII
B – baśnie, legendy i podania
Bw – bajeczki, wierszyki
Ob – opowiadania i powieści obyczajowe
H – opowiadania i powieści historyczne
Pd – poezja, dramat
P –  powieści i opowiadania przygodowe
Prz – opowiadania i powieści przyrodnicze
F – opowiadania i powieści fantastyczne
KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY  (ułożony wg dziedzin wiedzy)
KSIĘGOZBIÓR DLA NAUCZYCIELI ( literatura ogólnopedagogiczna, psychologiczna, pozycje metodyczne,
także publikacje własne nauczycieli.)

Dziennik

Ważne!!! Prosimy logować się do dziennika przez przeglądarkę (np. Chrome, Firefox) ponieważ wtedy jest pełny dostęp do wszystkich wymaganych funkcji dziennika.

Jak uzyskać dane do logowania swojego dziecka

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w poniedziałki od 13.00-16.00, we wtorki od 12.00-18.00 w gabinecie koło sali gimnastycznej (wejście od ul.Ogrodowej).

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II