W ramach programu unijnego „Szkoła z Kluczem” grupa gimnazjalistów spędziła poniedziałek w Centrum Edukacji Ekologicznej „Salamandra” w Myśliborzu. Zajęcia obejmowały dwa cykle doświadczeń: 

1.  Izolacja barwników asymilacyjnych u roślin.
2.  Badanie właściwości fizycznych i chemicznych wody o różnych klasach czystości.
Ostatnim punktem zajęć było rozpoznawanie zwierząt leśnych na podstawie eksponatów muzealnych. Uczniowie doszli do wniosku, że lepiej jest poznawać świat przez doświadczenie.