Kącik Bibliotekarza

Rozkład jazdy

Rok szkolny 2020/21

>>więcej<<

Regulamin dowożenia

SOWA

Efektywna edukacja!
- czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

 

więcej informacji

Programy i projekty
Archiwum stron

 

Szanowni Rodzice,

Informuję, że na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej do 10 kwietnia 2020 r. został przedłużony okres zawieszenia zajęć w szkołach.

Jednocześnie szkoły zostały zobowiązane do realizacji zajęć zdalnego nauczania. Zostały wprowadzone nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość, zasad oceniania i klasyfikowania uczniów.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to trudny czas dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Pragniemy zapewnić Państwa o tym, że dołożymy wszelkich starań, by nasi uczniowie mieli bezpośredni kontakt z nauczycielami i mogli realizować obowiązek szkolny bez zakłóceń.

W związku z powyższym wprowadzamy następujące uregulowania mające na celu prawidłową organizację pracy uczniów i nauczycieli:

  1. Od środy 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Uczniów obowiązuje nowy plan umieszczony na dzienniku LIBRUS.
  3. Główną formą kontaktu z Państwem i uczniami będzie dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, platformy edukacyjne, materiały CKE i media społecznościowe.
  4. Podczas zajęć będzie sprawdzana obecność – przez obowiązek zalogowania się do dziennika elektronicznego i odczytanie wiadomości od nauczyciela.
  5. W przypadku nieobecności ucznia lub braku jego zdalnej aktywności- zostanie Państwu przekazana informacja przez wychowawcę.
  6. Informacja o zadaniach domowych będzie przekazywana również rodzicom.
  7. Postępy uczniów będą monitorowane i systematycznie oceniane przez nauczycieli zgodnie z systemem oceniania obowiązującym w szkole.
  8. Zadania domowe, prace zaliczeniowe, sprawdziany, kartkówki będą zadawane co najmniej z tygodniowym terminem realizacji.
  9. Nauczyciele oprócz zajęć zgodnie z nowym planem, będą prowadzili konsultacje i pracę na rzecz ucznia zgodnie z wyznaczonym planem, który zostanie podany do Państwa wiadomości.

 

Bardzo serdecznie proszę wszystkich Państwa o systematyczne kontrolowanie nauki dzieci w domu, współpracę, wyrozumiałość i pomoc w sprawnej organizacji przebiegu procesu nauczania w nowej i jednocześnie trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości. Dziękuję za Państwa dotychczasowe zaangażowanie i wysiłki.

 

 

Krzysztof Sołtys

Dziennik

Ważne!!! Prosimy logować się do dziennika przez przeglądarkę (np. Chrome, Firefox) ponieważ wtedy jest pełny dostęp do wszystkich wymaganych funkcji dziennika.

Jak uzyskać dane do logowania swojego dziecka

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w poniedziałki od 13.00-16.00, we wtorki od 12.00-18.00 w gabinecie koło sali gimnastycznej (wejście od ul.Ogrodowej).

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II