Szanowni Państwo Rodzice klas I-III.

  • Zgodnie z Rozporządzeniem MEN od 25.03. rozpoczynamy zdalne nauczanie. Nauka nie będzie miała charakteru wideokonferencji.
  • Główną platformą kontaktu będzie Dziennik Librus. Dzieci z klas I-III będą komunikować się przez login rodziców. Pragniemy poinformować Państwa o konieczności codziennego logowania się do Dziennika od godziny 8.00 do 18.00. Brak logowania w danym dniu traktowany będzie jako nieobecność ucznia.
  • Wieczorem poprzedniego dnia (do godz. 18.00) w Wiadomościach do Rodziców będą już udostępnione szczegółowo zaplanowane zajęcia dla dzieci na następny dzień. Trzeba będzie się z nimi zapoznać, aby dobrze zaplanować pracę dziecka. Głównymi narzędziami pracy uczniów będą podręczniki i Karty Pracy (ćwiczenia) oraz zeszyty przedmiotowe.
  • Wychowawcy i inni nauczyciele będą służyć pomocą za pośrednictwem Dziennika od 8.00 do 9.00 i od 16.00 do 18.00. W tych godzinach dzieci bądź rodzice będą mogli wysyłać uwagi, zapytania, pytać o radę czy wyjaśnienia.)

 

Oczekujemy systematycznej pracy dzieci. Nie chcemy, aby zapanował chaos, dlatego prosimy, aby uczniowie wykonywali zadania codziennie zgodnie ze wskazówkami nauczycieli.

Szczegóły dotyczące sposobów oceny uczniów (sposobu przekazywania prac, terminów itd.) będziemy Państwu podawać na bieżąco poprzez Dziennik.