W bibliotece aktywnie działa

KOŁO   PRZYJACIÓŁ KOSZAŁKA-OPAŁKA

Koło działa realizując hasło  ,,Czytanie to największa zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Członkowie koła rozwijają swoje zainteresowania pomagając w organizacji konkursów, redagując gazetki, pisząc własne wiersze. Udział w zajęciach kształci u uczniów systematyczność,  odpowiedzialność,  zamiłowanie do ładu i porządku oraz umiejętność pracy w zespole. Prace koła wspomagane są przez rodziców, którzy służą pomocą przy organizacji imprez,  w zbiórkach książek, naprawie i konserwacji księgozbioru oraz popularyzacji czytelnictwa.