Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej w szkołach odbyły się apele.

W szkole przy ulicy Mickiewicza pan dyrektor Krzysztof Sołtys przypomniał o zasadach bezpieczeństwa w szkole i poza nią, o porządku, kulturze w trakcie lekcji i przerw międzylekcyjnych, o najbliższych planach w szkole.

Była też  możliwość podsumowania działalności ekologicznej. Nagrodzone zostały dzieci, które zebrały najwięcej nakrętek, starych telefonów, puszek. Najbardziej skorzysta na tym nasze środowisko, a dzieci przy tej okazji uczą się odpowiedniego podejścia do spraw tak istotnych dla ich świadomości i przyszłości. Działania ekologiczne obecnie obejmują zbiórkę kasztanów i żołędzi. Jest tego tak dużo, że niebawem planowany jest pierwszy odbiór.

Zachęcano również  dzieci do czytania z rodzicami. Pan dyrektor ogłosił konkurs z nagrodami: kto spędzi najwięcej czasu z rodzicami na czytaniu zostanie nagrodzony. Dla rodziców to również możliwość dopingu i śledzenia postępów u dzieci  w tej ważnej umiejętności.

Pan dyrektor złożył oczywiście życzenia wszystkim nauczycielom. Podziękował im za trud i dopingował do dalszej pracy. Dzieci nagrodziły to gromkim „dziękujemy”.

Starsi uczniowie zaprosili nauczycieli na uroczysty apel w piątek, 12 października. Było bardzo uroczyście. Zespół wokalny zaprezentował piosenki o nauczycielach oraz złożył śpiewające życzenia 🙂 Dziewczyny z zespołu tanecznego pochwaliły się swoim talentem. Młodzież z kl. 7 i 8 przygotowała montaż słowny. Pięknymi życzeniami dla nauczycieli zakończono apel.

Dyrektor szkoły podziękował w imieniu nauczycieli za pamięć i  życzenia.