Dzień Ziemi, najważniejsze ekologiczne święto, często poświęcone zakazom, nakazom i jednorazowym akcjom .Uczniowie naszej szkoły szanują Ziemię przez cały rok,walcząc o miano Klasy Ekomaniaków. Zbieramy puszki, zakrętki, baterie, stare telefony, przygotowujemy prezentacje ,plakaty, bierzemy udział w warsztatach ekologicznych, happeningach. Przygotowujemy tematyczne gazetki popularyzujące idee proekologiczne i prośrodowiskowe. Wszyscy poświęcamy czas na bycie z przyrodą, na refleksje, jaka ona dla nas jest ważna, fascynująca, piękna i ciekawa. Po mi