Dnia 23 października w naszej szkole odbyło się widowisko o bezpieczeństwie  zatytułowane „Stop wypadkom – bezpieczne dzieci”. Organizatorem było Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Wrocławia.

Na sali gimnastycznej zostało rozstawione Miasteczko Ruchu Drogowego, w którym uczniowie wzięli  aktywny udział. Celem widowiska było wdrożenie dzieci do dbałości  o bezpieczeństwo własne oraz innych, zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uczulenie na krzywdę i zło społeczne – wskazania właściwych zachowań. Dzieci dowiedziały się, że trzeba przestrzegać zakazu zabawy w miejscach niedozwolonych, a także jak należy się zachować w kontaktach z osobami nieznajomymi. Podczas programu, odbyły się różnego rodzaju konkursy i animacje, wszyscy uczestniczy otrzymali drobny upominek  w postaci naklejki odblaskowej.

Nasi uczniowie wykazali się ogromną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa na drodze.