W piątek 12.10 z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej odbył się apel szkolny.

Dyrekcja wraz z nauczycielami i uczniami spotkała się na sali gimnastycznej. Uczniowie pod opieką p.Zuzanny Smaruj przygotowali i przeczytali krótką charakterystykę każdego nauczyciela. Można się było dowiedzieć na przykład kto pięknie rymuje, kto jest znany ze wspaniałych wypieków, kto ma najpiękniejszy  uśmiech …Była to również okazja do wręczenia nagród za udział w konkusie ,,Bezpieczna droga do szkoły”, w którym nagrody ufundowała gmina Jaworzyna Śląska.

Pani Katarzyna Lis rozdała  nagrody za zbiórkę surowców wtórnych.

Na koniec pan dyrektor Krzysztof Sołtys złożył wszystkim nauczycielom najlepsze życzenia, satysfakcji z wykonywanej pracy, nieustannego wysiłku i odnajdywania u uczniów pokładów wiedzy oraz rozwijania ich pasji.