19 kwietnia z okazji 78. rocznicy powstania w getcie warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN po raz dziewiąty zorganizowało akcję „Żonkile”.
Rocznica ta jest czczona w sposób, który zapoczątkował Marek Edelman – ostatni przywódca powstania w getcie, który co roku 19 kwietnia składał bukiet żółtych kwiatów pod pomnikiem bohaterów getta. Muzeum Polin, które jest usytuowane naprzeciwko tego pomnika, kontynuuje tę tradycję i rozdaje w tym dniu na ulicach Warszawy tysiące papierowych żonkili.

W tym roku również nasza szkoła przystąpiła do akcji “Żonkile”. Z powodu pandemii obchody odbyły się w formie online. Wzięli w niej udział uczniowie ze wszystkich poziomów edukacyjnych.

Uczniowie klas I-III zapoznali się z dwoma opowiadaniami:„Pamięć drobinek” Zofii Staneckiej oraz “Historia z pewnej ulicy” Justyny Bednarek przygotowanymi w formie słuchowisk. Po ich wysłuchaniu dzieci rozmawiały ze swoimi wychowawczyniami na temat postaw związanych z odwagą, empatią, sprawiedliwością, stratą i potrzebą zachowania pamięci.

Uczniowie klas IV-VI obejrzeli film „Będę pisać”, który przedstawiał przedwojenne i wojenne losy dwójki żydowskich nastolatków Zosi i Natana. Zajęcia miały na celu skłonić uczniów do refleksji na temat pomagania i roli przyjaźni w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

Zajęcia w kl. VII-VIII rozpoczęły się projekcją filmu „Muranów – dzielnica północna”. Materiał w stylistyce youtuberskiej opowiada historię Muranowa, dawnej dzielnicy żydowskiej w Warszawie i jej mieszkańców. Celem zajęć było pogłębienie wiedzy na temat II wojny światowej i poznanie historii warszawskiej społeczności żydowskiej.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej za włączenie się do akcji.

Szkolna koordynatorka akcji
Kamila Graca