Rok szkolny 2019/2020 był wyjątkowy dla wszystkich. Na pewno także jego zakończenie zapadnie w naszej pamięci. Sytuacja epidemiologiczna wymusiła na dyrektorach szkół zmianę tradycyjnej formuły ceremonii. Uroczystość wręczenia świadectw ograniczono do niezbędnego minimum.

Uczniowie poszczególnych klas odbierali świadectwa o wyznaczonych godzinach i w wyznaczonych miejscach. Wszystkich obowiązywał reżim sanitarny, dystansowanie, zasłanianie twarzy i dezynfekcja.

Pomimo trudów roku szkolnego, którego połowa była prowadzona w sposób zdalny, 66 uczniom naszej szkoły udało się osiągnąć średnią ocen 4,75  i więcej. Wszyscy wyróżnieni  otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem i  nagrody  książkowe. Wysiłek wzorowych uczniów został nagrodzony jednorazowym stypendium naukowym, ufundowanym przez szkołę.

Wśród naszych absolwentów wytypowano trzech prymusów szkoły. Zostali nimi :

Oliwia Cieślak – klasa 8a

Aleksandra Cichocka – klasa 8b

Kacper Prymas – klasa 8b

Prymusi otrzymali dyplomy i listy gratulacyjne. Tradycyjnie Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina” ufundowały najlepszym absolwentom  komplety garnituru kawowego. Nie zabrakło również upominku od Pana Burmistrza Grzegorza Grzegorzewicza , który wraz ze swoim zastępcą, Panem Markiem Zawiszą, uświetnili uroczystość pożegnania absolwentów. Jednocześnie  wszystkim tegorocznym absolwentom, którzy osiągnęli średnią 5,0 lub wyższą, przyznano nagrodę specjalną  ufundowaną przez władze gminy.

Tak naprawdę jednak, nagrody, gratulacje i wyrazy podziwu należą się wszystkim. Wspólnie musieliśmy zmagać się z wyzwaniami, jakie postawiła przed nami epidemia korona wirusa. Mamy nadzieję, że ten dziwny czas, który przeżyliśmy, sprawi, iż będziemy bogatsi w doświadczenia. Teraz na pewno wszyscy docenimy fakt, że szkołę stanowimy razem : nauczyciele, rodzice, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi.

Dziękujemy Państwu i uczniom za współpracę w tych trudnych czasach. Z ufnością i nadzieją wypatrujemy  momentu, kiedy ponownie rozpoczniemy naukę w tradycyjnym trybie.

Tymczasem życzymy wszystkim radości z wakacji, udanego odpoczynku i szybkiego powrotu do normalności.

Trzymamy kciuki za absolwentów i wierzymy, że dostaną się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.