W dniu dzisiejszym uczniowie klas czwartych mieli okazję do uczestniczenia w interaktywnej lekcji w Parku Nauki i Techniki ExploraPark w Wałbrzychu. Jest to naukowe centrum licznych aktywności – zarówno praktycznych, jak i intelektualnych. Miejsce, które ułatwia zrozumieć świata i pokazuje, że nauka i technika są integralną częścią codzienności. Podczas lekcji „Matematyka w przyrodzie” uczniowie sami wprawiali w ruch modele, testowali prawo Pitagorasa i tworzyli konstrukcje. Poszukiwali idealnej proporcji i wyznaczali złoty podział odcinka, dowiedzieli się, jak powszechna jest ta zasada w przyrodzie. Podobnie – licząc płatki kwiatów, spirale szyszek i słonecznika – odkrywali inną powszechną matematyczną zasadę w przyrodzie – ciąg liczb Fibonacciego. Zaglądali do ula, dowiedzieli się dlaczego pszczoły składają miód w plastrach o sześciokątnych przekrojach dwunastościanu rombowego. Lekcja ta zachęciła uczniów do eksperymentowania, zadawania pytań, prowadzenia dialogu i wspólnego poszukiwania rozwiązań. Jednocześnie poprzez zabawę ośmieliła do wejścia w świat nauk przyrodniczych i technicznych.