7 czerwca 2018 r. przedstawiciele klas czwartych uczestniczyli w spotkaniu z pisarzem Pawłem Wakułą w ramach XV dolnośląskich spotkań z młodymi czytelnikami. Paweł Wakuła jest autorem książek historycznych, pisanych w formie humorystycznych opowiadań. Tak przekazywana historia bardzo interesuje młodych czytelników. Uczniowie mieli okazję do zakupu książek autora z autografem. Spotkanie było szczególnie ważne  dla redaktorów gazetki szkolnej „Groszek”, których pracę pisarz bardzo wysoko ocenił i wpisał dedykację na ostatnim numerze gazetki. Spotkanie było doskonałą formą propagowania czytelnictwa.