Poznając różne zawody wykonywane w naszym mieście, klasa 3c odwiedziła Nastawnię Wykonawczą JŚ1 w Jaworzynie Śląskiej, której pracownicy zajmują się prowadzeniem ruchu pociągów. Uczniowie dowiedzieli się jak odpowiedzialna jest praca kolejarza, który przy pomocy dźwigni zwrotnicowych kieruje ustawieniem torów, aby każdy pociąg mógł bezpiecznie po nich jechać. Dziękujemy Paniom Joannie Wardach i Irenie Kordy za interesującą lekcję w terenie.