,,Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata

  i wyciągasz do niego ręce,

  jest Boże Narodzenie.”

                                      [Matka Teresa z Kalkuty]

„Dzieciątko niesie miłość” to nie tylko tytuł, ale i przesłanie płynące z widowiska bożonarodzeniowego. Wielkie brawa należą się naszym zdolnym uczniom, którzy wcielili się w swoje role. Ogromne znaczenie w przedstawieniu miały również:  poruszająca muzyka, światła i efekty specjalne. Symboliczne sceny walki  dobra ze złem, poetyckie teksty miały za zadanie wywołanie emocji u widzów. Przedstawienie dopełnił również koncert szkolnego chóru, w wykonaniu którego usłyszeliśmy pastorałki. Cieszymy się, że mogliśmy zaprezentować nasze widowisko tak licznie przybyłej publiczności, wśród której gościliśmy między innymi sponsorów akcji charytatywnej ,,Dar serca”.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie widowiska, a zwłaszcza Pni Ali Pindel i Pani Ewie Miszkuro – Kulaszewskiej oraz zaangażowanym Rodzicom.

                                                           Magdalena Glińska