Celem szkolenia prowadzonego przez trenera Pana Waldemara Wyka było zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce szkolnej.
Podczas części teoretycznej nauczyciele poznali najważniejsze zagadnienia z zakresu podstaw programowania i tzw. myślenia komputacyjnego (algorytmicznego) oraz dowiedzieli się, w jaki sposób wdrażać założenia nowej podstawy programowej na swoich zajęciach.
Podczas szkolenia  istotne było przedstawienie przez trenera sposobu, jak nauczyciele powinni kształtować umiejętności cyfrowe u uczniów, jakie narzędzia wprowadzić  do pracy z klasą (propozycje zabaw i ćwiczeń) oraz priorytety kompetencyjne, których rozwój na etapie nauczania w klasach 1–3 pozwoli na realizację bardziej zaawansowanych zagadnień z zakresu programowania na dalszych etapach edukacyjnych.
Podczas części praktycznej nauczyciele zapoznali się z przykładami narzędzi cyfrowych do nauki programowania w klasach 1–3,  mieli okazję nauczyć się podstawowych zasad obsługi aplikacji, gier, robotów oraz pomocy dydaktycznych , mogli porównać i ocenić różnorodne propozycje na zajęcia z dziećmi. Nauczyli się również dobierać odpowiednie oprogramowanie i platformy do potrzeb uczniów, tematykę lekcji oraz możliwości technicznych szkoły. Celem warsztatu było wykształcenie u nauczycieli umiejętności korzystania z zasobów cyfrowych oraz zainspirowanie ich do realizacji własnych scenariuszy zajęć. Jak widać uczą sie nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele, aby nadążyć za nowoczesnymi metodami pracy i iść z duchem czasu.

                                                                                              Lidia Schewiola