Kącik Bibliotekarza

Rozkład jazdy

Rok szkolny 2020/21

>>więcej<<

Regulamin dowożenia

SOWA

Efektywna edukacja!
- czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

 

więcej informacji

Programy i projekty
Archiwum stron

 

Celem szkolenia prowadzonego przez trenera Pana Waldemara Wyka było zapoznanie nauczycieli z założeniami nowej podstawy programowej dotyczącej nauki programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej oraz przekazanie im narzędzi i wykształcenie umiejętności pozwalających na realizację tych założeń w codziennej praktyce szkolnej.
Podczas części teoretycznej nauczyciele poznali najważniejsze zagadnienia z zakresu podstaw programowania i tzw. myślenia komputacyjnego (algorytmicznego) oraz dowiedzieli się, w jaki sposób wdrażać założenia nowej podstawy programowej na swoich zajęciach.
Podczas szkolenia  istotne było przedstawienie przez trenera sposobu, jak nauczyciele powinni kształtować umiejętności cyfrowe u uczniów, jakie narzędzia wprowadzić  do pracy z klasą (propozycje zabaw i ćwiczeń) oraz priorytety kompetencyjne, których rozwój na etapie nauczania w klasach 1–3 pozwoli na realizację bardziej zaawansowanych zagadnień z zakresu programowania na dalszych etapach edukacyjnych.
Podczas części praktycznej nauczyciele zapoznali się z przykładami narzędzi cyfrowych do nauki programowania w klasach 1–3,  mieli okazję nauczyć się podstawowych zasad obsługi aplikacji, gier, robotów oraz pomocy dydaktycznych , mogli porównać i ocenić różnorodne propozycje na zajęcia z dziećmi. Nauczyli się również dobierać odpowiednie oprogramowanie i platformy do potrzeb uczniów, tematykę lekcji oraz możliwości technicznych szkoły. Celem warsztatu było wykształcenie u nauczycieli umiejętności korzystania z zasobów cyfrowych oraz zainspirowanie ich do realizacji własnych scenariuszy zajęć. Jak widać uczą sie nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele, aby nadążyć za nowoczesnymi metodami pracy i iść z duchem czasu.

                                                                                              Lidia Schewiola

 

Dziennik

Ważne!!! Prosimy logować się do dziennika przez przeglądarkę (np. Chrome, Firefox) ponieważ wtedy jest pełny dostęp do wszystkich wymaganych funkcji dziennika.

Jak uzyskać dane do logowania swojego dziecka

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w poniedziałki od 13.00-16.00, we wtorki od 12.00-18.00 w gabinecie koło sali gimnastycznej (wejście od ul.Ogrodowej).

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II