Kącik Bibliotekarza

Rozkład jazdy

Rok szkolny 2020/21

>>więcej<<

Regulamin dowożenia

SOWA

Efektywna edukacja!
- czyli  wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z  trzech szkół podstawowych  Gminie Jaworzyna Śląska

 

więcej informacji

Programy i projekty
Archiwum stron

 

4 września br. jaworzyńscy uczniowie uroczyście zainaugurowali nowy rok szkolny. Będzie to rok wnoszący wiele zmian w życie dzieci, nauczycieli, a także rodziców. Po reformie systemu edukacji likwidującej gimnazja, w Jaworzynie Śląskiej pozostała jedna Szkoła Podstawowa, która swoją działalność będzie prowadzić w dwóch budynkach. Dyrektorem nowej, powiększonej o wygaszane oddziały gimnazjalne Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej, wyłonionym w drodze konkursu, został mgr Krzysztof Sołtys.

O godzinie 8:00 w budynku przy ul. Jana Pawła II nowy rok szkolny rozpoczęli uczniowie klas V-VII oraz II i III dotychczasowego gimnazjum, natomiast o godzinie 10:00 w budynku przy ul. A. Mickiewicza w progi szkoły weszli uczniowie klas I-IV. Podczas obu uroczystości wprowadzono poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej oraz byłego Gimnazjum, a swoją obecnością szkołę zaszczycili Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Pan Grzegorz Grzegorzewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Ireneusz Besser oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszki Hajduk.

Podczas przemówienia do uczniów, rodziców i zebranych gości Dyrektor Krzysztof Sołtys przedstawił swoją wizję działalności nowej szkoły, która w duchu poszanowania i kultywowania tradycji ma stać się bardziej nowoczesną i przyjazną uczniom placówką, kształcącą ambitnych, kompetentnych i otwartych na świat absolwentów. W realizacji tego planu mają pomóc mu nowi Wicedyrektorzy: mgr Joanna Bartczak i mgr Marcin Kruk, a także wykwalifikowana kadra pedagogiczna, przed którymi nowe wyzwania i ciężka, codzienna praca.

W szczególny sposób przeżyły uroczystość pierwszaki – uczniowie rozpoczynający swoją edukację w szkole podstawowej, których na dobry początek ich przygody obdarowano symbolicznym zeszytem oraz słodkim upominkiem osobiście przygotowanym przez Wicedyrektora Marcina Kruka.

Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach I-IV

Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach V-VII i Gimnazjum

Dziennik

Ważne!!! Prosimy logować się do dziennika przez przeglądarkę (np. Chrome, Firefox) ponieważ wtedy jest pełny dostęp do wszystkich wymaganych funkcji dziennika.

Jak uzyskać dane do logowania swojego dziecka

Logopeda

Logopeda – Aneta Besser przyjmuje w poniedziałki od 13.00-16.00, we wtorki od 12.00-18.00 w gabinecie koło sali gimnastycznej (wejście od ul.Ogrodowej).

Z logoterapii mogą korzystać dzieci i młodzież z Gminy Jaworzyna Śląska mające problemy związane z mową. Rejestrować się można pod numerem telefonu 603 650 722. (nie jest wymagane skierowanie od lekarza).

 Besser Aneta


ul. Mickiewicza

 

 

ul. Jana Pawła II