4 września br. jaworzyńscy uczniowie uroczyście zainaugurowali nowy rok szkolny. Będzie to rok wnoszący wiele zmian w życie dzieci, nauczycieli, a także rodziców. Po reformie systemu edukacji likwidującej gimnazja, w Jaworzynie Śląskiej pozostała jedna Szkoła Podstawowa, która swoją działalność będzie prowadzić w dwóch budynkach. Dyrektorem nowej, powiększonej o wygaszane oddziały gimnazjalne Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej, wyłonionym w drodze konkursu, został mgr Krzysztof Sołtys.

O godzinie 8:00 w budynku przy ul. Jana Pawła II nowy rok szkolny rozpoczęli uczniowie klas V-VII oraz II i III dotychczasowego gimnazjum, natomiast o godzinie 10:00 w budynku przy ul. A. Mickiewicza w progi szkoły weszli uczniowie klas I-IV. Podczas obu uroczystości wprowadzono poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej oraz byłego Gimnazjum, a swoją obecnością szkołę zaszczycili Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Pan Grzegorz Grzegorzewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Ireneusz Besser oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszki Hajduk.

Podczas przemówienia do uczniów, rodziców i zebranych gości Dyrektor Krzysztof Sołtys przedstawił swoją wizję działalności nowej szkoły, która w duchu poszanowania i kultywowania tradycji ma stać się bardziej nowoczesną i przyjazną uczniom placówką, kształcącą ambitnych, kompetentnych i otwartych na świat absolwentów. W realizacji tego planu mają pomóc mu nowi Wicedyrektorzy: mgr Joanna Bartczak i mgr Marcin Kruk, a także wykwalifikowana kadra pedagogiczna, przed którymi nowe wyzwania i ciężka, codzienna praca.

W szczególny sposób przeżyły uroczystość pierwszaki – uczniowie rozpoczynający swoją edukację w szkole podstawowej, których na dobry początek ich przygody obdarowano symbolicznym zeszytem oraz słodkim upominkiem osobiście przygotowanym przez Wicedyrektora Marcina Kruka.

Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach I-IV

Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach V-VII i Gimnazjum