Nasza szkoła przyłączyła się do Projektu UNICEF-u ” Szkoła z prawami dziecka”.  W ramach akcji przeprowadzony został cykl zajęć poświęconych rozumieniu praw dziecka w codziennym życiu ,konkurs plastyczny na projekt LOGO STOP PRZEMOCY W SZKOLE, heppening uliczny oraz  nominacje Szeryfów Praw Dziecka. 

Nominacja do  tytułu „Szeryfa praw dziecka” UNICEF-u to szczególne wyróżnienie , ponieważ przyznawane jest przez dzieci. To najmłodsi obywatele lokalnej społeczności decydują, komu się ono należy. Gwiazdą –szeryfem  praw dziecka może zostać odznaczony każdy przedstawiciel społeczności lokalnej, który zdaniem uczniów w wyjątkowy sposób dba o ich interesy.

Zadaniem dzieci i młodzieży było wybranie spośród lokalnej społeczności osób najbardziej zaangażowanych  w propagowanie i ochronę ich praw. Uczniowie zastanawiali się czy znają osoby, które w szczególny sposób występują w interesie dzieci w ich otoczeniu, czy znają działaczy, którzy w swej codziennej pracy poświęcają dużo uwagi tym kwestiom. Jeśli tak, to koniecznie należało wyróżnić takie osoby i zaprezentować ich działania publicznie. Kapituła uczniów złożona z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego klas 4-6 oraz Gimnazjum ,Klubu Młodzieżowego wybrała laureatów nagrody ” Szeryfa praw dziecka”.

Na uroczystej gali, na turnieju „Gramy dla Zosi” wręczono nominowanym osobom ordery ”SZERYFA PRAW DZIECKA”. Po klasowych głosowaniach, kapituła uczniów ostatecznie wybrała następujące osoby :

tytuł  SZEFA  SZERYFÓW  PRAW DZIECKA  otrzymał  pan Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz,  Dzieckaktóry rozbudował szkołę, halę sportową, boiska, patronuje konkursom miejskim dla uczniów, przyznaje stypendia dla najzdolniejszych uczniów i pozyskuje fundusze z UE.

Do swojego zacnego grona szeryfów przyjął i odznaczył następujące osoby ;

pana Marka Zawisze, pana Krzysztofa Sołtysa, panią Małgorzatę Plencler, panią Dagmarę Wyłub, pana Sebastiana Grajaszka

Gratulujemy odznaczonym i liczymy na dalsze wsparcie.