Komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora zakończyła pracę. W związku z powyższym listy uczniów i wychowawców klas 1 w roku szkolnym 2020/2021 zostaną wywieszone przed wejściem do szkoły od strony podwórka przy ulicy Mickiewicza 9 wraz z wyprawką pierwszoklasisty  8 czerwca.