SZACHY I JA
KONKURS FOTOGRAFII SZACHOWEJ

Zapraszamy do udziału w konkursie o tematyce szachowej.

Polegaon na wykonaniu i złożeniu do sekretariatu szkoły zdjęć związanych z szachami (jedna osoba może złożyć maksymalnie pięć zdjęć). Mogą to być zdjęcia wykonane w domu, podczas udziału w zawodach, z wakacji np. z szachami w plenerze itp., itd..

Zdjęcia złożone do konkursu są własnością zgłaszających i zostaną wykorzystane do zrobienia gazetki o tematyce szachowej na terenie szkoły i nie podlegają zwrotowi, rodzice (opiekunowie) zrzekają się praw autorskich.

Każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony drobnym upominkiem, natomiast trzy prace ocenione najwyżej zostaną dodatkowo nagrodzone.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej oraz klas I-VII oraz II i III Gimnazjum.

POWODZENIA!
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!