Uczniowie klasy 1c oraz uczestnicy koła języka angielskiego „Mali anglomaniacy” zaangażowali się w międzynarodowy projekt eTwinning dotyczący wymiany tradycji bożonarodzeniowych oraz kartek świątecznych z uczniami wielu europejskich szkół (m.in. Hiszpanii, Portugalii, Łotwy, Rumunii, Francji, Wielkiej Brytanii, Serbii, Litwy, Bułgarii, Chorwacji, Turcji, Włoch, Cypru).

Projekt nosił nazwę „Christmas around Europe: traditions & handmade cards exchange”. Uczniowie własnoręcznie wykonali bajeczne kartki świąteczne, wykorzystując różnorodne materiały. Zawarli w nich ciepłe życzenia świąteczne w języku angielskim i w języku ojczystym. Kartki zostały włożone do zaadresowanych kopert i ruszyły w Europę końcem listopada. Wkrótce i my otrzymaliśmy od naszych partnerów kartki z życzeniami dla wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Realizując projekt uczniowie brali bezpośredni udział w różnorodnych działaniach doskonaląc liczne umiejętności: od manualnych po językowe. Forma projektu w naturalny sposób zmobilizowała ich do posługiwania się językiem obcym oraz zgodnej pracy w grupie. Za pomocą platformy eTwinning oraz  korespondencji z partnerami, poznawali rzeczywistość partnerskiej szkoły i ogólnego stylu życia zagranicznych rówieśników, poznawali ich kraj, rodzinne miasto, a przede wszystkim elementy tradycji bożonarodzeniowej i języka.

Intensywna i żywa komunikacja pomiędzy koordynatorami była podstawa tego projektu – partnerzy byli w nieustającym kontakcie wymieniając się wiadomościami w Dzienniku projektu, za pośrednictwem skrzynki mailowej TwinSpace.

Nasz projekt umożliwił nawiązanie obiecujących relacji, pogłębił współpracę między szkołami, promował szkołę na arenie międzynarodowej i służył promowaniu tolerancji, kreatywności, współpracy, inspiracji, wiedzy o kulturach i kompetencji cyfrowych.

Efekty projektu można podziwiać na wystawie szkolnej.

Program eTwinning to europejska społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.