Hasło – NIE MA ŚMIECI SUROWCE

W ramach rocznego konkursu Klasa „Ekomaniaków” – ogłaszamy pierwszy konkurs we wrześniu:

  • konkurs indywidualny z przeliczeniem punktów na klasę na największą ilość przyniesionych: zużytych baterii, puszek, zakrętek, starych telefonów ( suma przeliczona na punkty-ilość punktów proporcjonalna do sumy zebranych surowców

  • Termin zbiórki od 11 do 15 września 2017

Ważenie surowców:

Pan Marcin –ul. Jana Pawła II,

Pan Jan- Mickiewicza

 

Organizator – Jolanta Sołtys  – ulica Jana Pawła II ( przynosimy karteczki z wagą)

Katarzyna Lis – ulica Mickiewicza (przynosimy karteczki z wagą)

Ogłoszenie wyników, punkty w tabeli na stronie WWW