Uczniowie klasy I c zdobyli odznakę „ Mistrz Unihokeja” w ramach programu Sprawny Dolnoślązaczek. Dzieci, aby zdobyć odznakę musiały opanować i zaliczyć określone sprawności i umiejętności ruchowe. Na pierwszych zajęciach dzieci zapoznały się z piłeczką do unihokeja oraz z kijem. Dowiedziały się co to znaczy wysoki kij i jak ten błąd się sygnalizuje. Na zajęciach wszyscy bardzo chętnie ćwiczyli i uczyli się na miarę swoich możliwości: prowadzenia piłki kijem po prostej, slalomem, współpracy z kolegą czyli podań i przyjęć piłki oraz strzałów do bramki z różnych odległości. Zdobyte umiejętności wykorzystaliśmy w grze, która dała wszystkim bardzo dużo frajdy. Serdecznie gratulujemy pierwszakom i życzymy zapału do zdobywania dalszych sprawności.