17 października uczniowie Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej uczestniczyli w spotkaniu z starszym aspirantem Robertem Zwardoniem oraz starszym posterunkowym Tomaszem Ćwikłą – policjantami Posterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej.

Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I – II. Najmłodsi uczniowie mieli okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych, o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię oraz o bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Panowie zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich. Podkreślili jaką ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które zostały rozdane pierwszoklasistom. Uczniowie odpowiadali na zadawane pytania, wykazywały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas III – IV. Tematem rozmowy była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników oraz  zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Policjanci poruszyli także temat tzw. cyperprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z internetu. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa,  kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz postawy jakie powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący uświadomili uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy.

Poruszone tematy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do policjantów .

Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktyczno – wychowawczego naszej szkoły.

Opracowała Weronika Ochman