7 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej uczestniczyli w spotkaniu z  Robertem Zwardoniem oraz Tomaszem Ćwikłą – policjantami Posterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej.

Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas pierwszych oraz czwartych. Najmłodsi uczniowie mieli okazję porozmawiać z Policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieczych, o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię oraz o bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Panowie zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich. Uczniowie odpowiadali na zadawane pytania, wykazali ogromną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas  IV. Tematem rozmowy była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników oraz  zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Policjanci poruszyli także temat tzw. Cyperprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z internetu, omówili zagrożenia związane z grami krążącymi w sieci . Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz postawy jakie powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Prowadzący uświadomili uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy.

Poruszone tematy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjantów .