W dniu 13.03.2018r. zrealizowano spotkania profilaktyczne z udziałem Policjantów. Uczestniczyły w nich klasy: 5a, 5b, 6a oraz 2a, 2b i 2c gimnazjum. Funkcjonariusze policji  – P. Robert Zwardoń oraz P. Tomasz Ćwikła omówili zagadnienia związane z przejawami  demoralizacji oraz opowiedzieli, w jaki sposób uczeń odpowiada za swoje postępowanie. Poruszono temat wagarów, które mogą spowodować interwencję szkoły i sądu w celu przywrócenia ucznia do realizowania obowiązków szkolnych.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć kilka filmów, które  charakteryzowały zjawisko cyberprzemocy. Wyjaśniały, dlaczego zamieszczanie w sieci hejtowskich komentarzy,  kompromitujących zdjęć, filmików czy nawet informacji o swoim życiu prywatnym jest tak niebezpieczne. Uczniowie uświadomili sobie, że wszystkie treści „wrzucane” do Internetu docierają w bardzo krótkim czasie do wielu osób i nie sposób zapanować nad ich rozpowszechnianiem. Policjanci podkreślali, że cyberprzemoc jest przestępstwem, które należy zgłaszać organom ścigania.

Spotkanie wniosło wiele interesujących informacji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich oraz uświadomiło uczniom niebezpieczeństwa związane z beztroskim
i niewłaściwym używaniem Internetu. Spotkania będą kontynuowane dla pozostałych klas szóstych i siódmych.

Dziękujemy policjantom posterunku w Jaworzynie Śl. za przeprowadzenie  interesującej prelekcji.

Notatkę zredagowała: Agnieszka Ulfik