Klasy 1- 4 odbyły wyjątkową podróż do Rzymu. W tę podróż udaliśmy się dzięki filharmonii na wesoło.
Olbrzymi amfiteatr pełen kolumn i łuków zaprasza nas do swojego wnętrza. Z początku widzimy tylko mury. Ale po jakimś czasie daje się słyszeć głosy sprzed wieków. Głosy widzów, strofy wierzy i krzyki gladiatorów ogarnęły naszą wyobraźnię.

Słuchaliśmy pięknych piosenek, dowiedzieliśmy się o znanych włoskich budowlach, m.in. koloseum. Mogliśmy zatańczyć przy przepięknych piosenkach Al Bano i Rominy Power.