470  uczniów  jaworzyńskiej  szkoły podstawowej rozpoczęło  nowy rok szkolny i powraca do tradycyjnego nauczania. Był to wyjątkowy i długo wyczekiwany moment. Dla pierwszoklasistów był to emocjonujący dzień i początek szkolnej przygody. Pozostali uczniowie po niemal półrocznej przerwie od tradycyjnego nauczania ponownie wstąpili w progi szkoły. Na uroczystym apelu zostali przywitani przez dyrektora szkoły Krzysztofa Sołtysa oraz poinformowani o zmianach organizacji pracy związanych z pandemią koronawirusa. W szkole wprowadzono procedury i regulaminy umożliwiające pracę w placówce oraz  zapewnione zostały środki ochrony osobistej.

Pomimo trudnych warunków, obaw i wątpliwości wracamy do szkoły z utęsknieniem. Jest to tęsknota za kolegami, koleżankami, nauczycielami i życiem szkolnym, czyli tak naprawdę tęsknota za normalnością. Mamy nadzieję, że kolejne miesiące przepracujemy spokojnie, w zdrowiu i osiągniemy satysfakcjonujące wyniki  w nauce .

Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzymy spokojnej i owocnej pracy.