REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 1. Biblioteka jest czynna we wszystkie dni pracy szkoły wg harmonogramu.
 2. Z biblioteki mają prawo korzystać wszyscy uczniowie, rodzice oraz   pracownicy szkoły.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
 • wypożyczając je do domu,
 • czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
 • w bibliotece mogą przebywać uczniowie, którzy pracują wykorzystując materiały własne.
 1. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki ( w tym 1 lekturę).
 2. Lektury wypożyczane są na okres 2 tygodni, pozostałe książki na 1 miesiąc.
 3. W bibliotece należy zachować ciszę, mówić szeptem, nie wolno rozmawiać przez telefon komórkowy, by nie przeszkadzać innym czytelnikom.
 4. Czytelnik zobowiązany jest dbać o wypożyczone książki.
 5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki należy  odkupić taką samą lub inną książkę wskazaną przez  bibliotekarza.
 6. Opiekę nad biblioteką sprawuje nauczyciel bibliotekarz, do którego należy   zwracać się o pomoc w każdej sprawie mającej związek z korzystaniem ze zbiorów bibliotecznych.