„Życie składa się z przywitań i pożegnań”- te słowa Wiktora Hugo przyświecały dzisiejszej uroczystości pożegnania klas III gimnazjum. Absolwenci po raz ostatni spotkali się  w tym gronie na uroczystym apelu, który poprowadziła przewodnicząca szkoły- Marcelina Kołodka.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrał Dyrektor szkoły- pan Krzysztof Sołtys.  Wspominał o upływie czasu, o trzech latach spędzonych wspólnie w szkole. Następnie przemawiali zaproszeni goście- Ksiądz Mariusz Kubik i Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz. W niezwykle ciepłych i życzliwych słowach życzyli absolwentom siły, wytrwałości i samych najlepszych chwil na kolejnej drodze edukacyjnej. Po życzeniach głos zabrała Sandra Faber, która w imieniu uczniów klas II pożegnała starszych kolegów, natomiast przemówienie w imieniu absolwentów wygłosiła Kaja Wasilewska.

Kolejną częścią uroczystości było wręczanie nagród. Prymusem szkoły w roku 2017/2018 została Justyna Mydlarska z klasy 3 A. Justyna otrzymała honorowy dyplom, nagrodę pieniężną ofiarowaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej- pana Artura Nazimka, oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez Zakład Porcelany Stołowej ,,Karolina”.

Uczniowie wzorowi ze średnią 4,75 i powyżej w roku 2017/2018:

Klasa 3A – wych. Jolanta Sołtys

  1. Justyna Mydlarska- 5,5
  2. Paulina Słota- 5,38
  3. Estera Żemojtel- 5,22
  4. Martyna Tokarczyk-5,16
  5. Alicja Legendziewicz- 4,94

Klasa 3B – wych. Lucyna Luba

  1. Jakub Zieliński- 4,83
  2. Marcelina Kołodka- 4,78

Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, a rodzice uczniów – listy gratulacyjne.

Trzecioklasiści nie zasłużyli się tylko na polu naukowym, ale też i w innych dziedzinach. Pani Monika Siwiak wręczyła nagrody za:

Ligę Matematyczną – dla  Jakuba Zielińskiego , kl.3B

Omnibusa- dla Pauliny Słoty i Justyny Mydlarskiej, kl.3A

Blokusa- dla Pauliny Słoty, kl.3A, Roksany Wojas, kl.3B i Eryka Szydlika, kl.3C.

Pani Adriana Jędras podziękowała Marcelinie Kołodko, Kai Wasilewskiej i Esterze Żemojtel za pracę w Samorządzie Uczniowskim.

Pan Wiesław Dybeł nagrodził sportowców – Paulinę Słotę, Esterę Żemojtel, Norberta Hałaburę, Bartka Kańko, Klaudię Drobisz i Monikę Wielg.

Nie tylko klasy III dziś żegnały się z wychowawcami i szkołą. Pani Emilia Siwiak- sekretarz szkoły, pani Lucyna Luba – wychowawczyni klasy 3 B i nauczycielka geografii oraz pan Jacek Michnikowski – nauczyciel wychowania fizycznego, również opuszczają szkolne mury. Obecni na sali podziękowali gromkimi brawami długoletnim pracownikom za pomoc, naukę i okazywane serce.

Na zakończenie oficjalnej części apelu nastąpiło ślubowanie klas III i przekazanie sztandaru reprezentacji klas II.

Część artystyczną przygotowały panie Ewa Miszkuro i Agnieszka Ptak. Pod ich kierunkiem dziewczęta z klas 3B i 3 C – Ola Świątek, Kaja Wasilewska i Ewa Skąpska przedstawiły krótki montaż słowno – muzyczny.

Wszystkim absolwentom i ich rodzicom gratulujemy ukończenia gimnazjum i życzymy sukcesów w wymarzonych szkołach! Miłych wakacji!