Szanowni Państwo,

Od 18 stycznia 2021 rozpoczynamy naukę w formie stacjonarnej.

Pracujemy zgodnie z wytycznymi MEN, MZ oraz GIS:

  1. Do szkoły uczęszczają uczniowie bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  2. Gdy domownicy ucznia przebywają w warunkach izolacji domowej, uczeń nie przychodzi do szkoły.
  3. Opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci sprzed budynku szkoły, pozostając przez cały dzień w kontakcie telefonicznym ze szkołą.
  4. Na terenie szkoły  obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (zaleca się mycie rąk wodą i mydłem, koniecznie po przyjściu do szkoły oraz przed jedzeniem), ochrona ust podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania ust, oczu i nosa.
  5. W częściach wspólnych wszystkich pracowników oraz uczniów obowiązuje noszenie maseczek.
  6. Przerwy organizowane są tak, by uczniowie poszczególnych klas nie kontaktowali się między sobą.
  7. Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów szkolnych, nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów z domu.
  8. Sale lekcyjne, korytarze i inne pomieszczenia szkolne są na bieżąco dezynfekowane.
  9. Godziny pracy świetlicy, przyjazdy i odjazdy autobusów oraz obiady pozostają bez zmian.