10 października 2019 r. polskiej pisarce, Oldze Tokarczuk przyznano najwyższe trofeum  w dziedzinie literatury czyli Literacką Nagrodę Nobla „za narracyjną wyobraźnię połączoną    z encyklopedyczną pasją, co sprawia, że przekraczanie granic jest formą życia” – tak Komitet Noblowski uzasadnił swój werdykt. Uzasadnienie odnosi się szczególnie do takich powieści pisarki, jak „Bieguni” czy „Księgi Jakubowe”. Pisarka jest piątą laureatką Literackiej Nagrody Nobla z Polski. Wcześniej tę najważniejszą dla pisarzy i poetów nagrodę otrzymali: Henryk Sienkiewicz (1905r.), Władysław Stanisław Reymont (1924r.), Czesław Miłosz (1980r.)  i Wisława Szymborska (1996r.). W bibliotece  można  obejrzeć  okolicznościową wystawę,   na której  wyeksponowano  dzieła polskich laureatów Literackiej Nagrody Nobla oraz wiadomości o ich życiu i twórczości. Zapraszamy.