12 października w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca 8 edycję akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, która ma szczególne znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia – uczy młodzież patriotyzmu, historii, pozwala poznać dzieje naszego narodu i losy bliskich nam ludzi.

W spotkaniu wzięli udział: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pan Tadeusz Samborski, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kanclerz Pani  Iwona Kozłowska, przedstawiciele Wojewody i Kuratora Oświaty, burmistrzowie oraz wójtowie.

Wszystkich przybyłych powitały: Pani Redaktor Grażyna Orłowska – Sondej i przedstawicielka wrocławskiego Kuratorium Oświaty Pani Beata Pawłowicz.

Podziękowano  wolontariuszom, którzy od lat aktywnie działają na rzecz akcji pracując na polskich cmentarzach na  Ukrainie i systematycznie pomagają żyjącym tam Polakom.

Pełne uznania i wdzięczności słowa skierowano również do mieszkańców dolnośląskich miast i wsi, którzy każdego roku hojnie zasilają puszki wolontariuszy oraz przekazują dary rzeczowe dla rodaków. Gorące podziękowania dla władz Jaworzyny Śląskiej, dyrekcji i nauczycieli naszej szkoły oraz dla wolontariuszy i  mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska przekazano na ręce Anny Ryś i Wiesława Dybła.

Delegacje 10  najaktywniej działających szkół zostały zaproszone na wyjazd do Wilna na obchody  99 rocznicy odzyskania niepodległości. Wśród nich znalazła się nasza szkoła.

To dla nas kolejne wielkie wyróżnienie.