Dobiega koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2018/2019. Nauczyciele zakończyli go na radach pedagogicznych, wychowawcy z rodzicami na zebraniach, natomiast   dzieci – na apelu szkolnym.

Dzisiaj spotkaliśmy się całą szkołą i poinformowaliśmy wszystkich o wynikach w nauce oraz nagrodziliśmy uczniów ze stuprocentową frekwencją. Było tych uczniów niespełna 30- policzyła pani Katarzyna Lis.

Pan dyrektor przypomniał o bezpiecznym spędzaniu czasu wolnego podczas ferii oraz o najbliższych planach na II semestr: wyjazd do teatru, Bal Karnawałowy. Zaprosił również do uczestnictwa w zajęciach sportowych, które w tym roku odbędą się już na nowej sali gimnastycznej przy ulicy Jana Pawła II (obowiązuje obuwie zmienne!). Harmonogram zajęć na stronie szkoły. Tylko  na zajęcia szachowe zapraszamy wszystkich chętnych do budynku szkoły przy ulicy Mickiewicza 9 w poniedziałek i wtorek (28,29.01), w godzinach 9.00-11.00.

Dziękujemy za współpracę w I semestrze, gratulujemy wszystkim, którzy mają satysfakcję ze swojej pracy. Dopingujemy do podejmowania jeszcze większych wysiłków w nauce. Wszak na naukę nigdy nie jest za późno.

Czas na  zasłużony odpoczynek: życzymy wszystkim udanych, aktywnych, ciekawych, ale nade wszystko bezpiecznych ferii zimowych.