Konsultacje dla uczniów i rodziców

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pedagodzy i psycholog pracują według grafiku umieszczonego na stronie szkoły