„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”
– Paulo Coelho

12.02.2018r.odbył  się konkurs o tytuł MISTRZA ORTOGRAFICZNEJ TABLICZKI MNOŻENIA I DZIELENIA. Uczniowie klas szóstych  zmagali się z wieloma zadaniami  korelując  język polski z matematyką. Każdą klasę szóstą reprezentował zespół składający się z trzech osób.
Uczniowie  w grze edukacyjnej pokazywali swoją  wiedzę. Gra zawierała pytania, zagadki i rebusy z zakresu ortografii i gramatyki języka polskiego oraz planszę w postaci tabliczki mnożenia. Pokonywanie kolejnych trudności pozwoliło na stopniowe wykorzystanie podstawowych zasad, rządzących językiem polskim, przy okazji stanowiąc doskonałe ćwiczenie matematyczne. Gra pozwoliła  wykształcić prawidłowe nawyki ortograficzne w zakresie pisowni rz //ż, ch //h, ó //u, utrwaliła  wiedzę gramatyczną, doskonaliła  spostrzegawczość i koncentrację uwagi.
Uczniowie z wielkim przejęciem  przystąpili do pokonywania trudności, rozwiązywali  zagadki, a przede wszystkim zdobywali punkty, które wyłoniły mistrzów.
I tak MISTRZEM ORTOGRAFICZNEJ TABLICZKI MNOŻENIA I DZIELENIA klas szóstych został Mateusz Chwałek z klasy 6b. Na podium znalazły się także Oliwia Cieślak z kl.6a i Julita Zajda z kl.6a.