Historia toczy się wśród nas. Mamy to szczęście, że możemy śledzić narodziny, rozwój, upadki oraz chwile wielkich zwycięstw naszej Polski, naszego Narodu. Historia to przecież ,,zwiastunka przyszłości”, a my jesteśmy częścią dziejów.

W tym roku, dzięki Fundacji Studia Wschód i TVP Polonia, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć na Litwie w niezwykłych obchodach 101. rocznicy odzyskania niepodległości. Było to piękne zwieńczenie całorocznej działalności wolontariuszy akcji ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Poruszające spotkania rozpoczęły się w Powiewiórce, gdzie 15 grudnia 1867 roku został ochrzczony Józef Piłsudski, następnie w Zułowie – miejscu narodzin. Tu właśnie dołączyliśmy do XXV Sztafety Niepodległości Lwów – Zułów – Wilno, która odbywała się na dystansie 1010 kilometrów. Była ona upamiętnieniem 450-lecia Unii Lubelskiej i uczczenia pamięci Orląt Lwowskich. Centralne uroczystości rodaków dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów miały miejsce przy mauzoleum Józefa Piłsudskiego na Rossie, gdzie obok matki marszałka spoczywa jego serce.

Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy przeżyć piękne chwile, poczuć historię miejsc związanych z naszym krajem. Wszystkie momenty tych niezwykłych wydarzeń poruszały serca, łączyły, przypominały o tym, jak cenna jest wolność Ojczyzny i wzajemny szacunek.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzymy tego, by w zdrowiu, spokoju, jedności cieszyć się, że żyjemy właśnie tu – w Polsce, w naszym domu, który ,,ma prawo do opieki szczególnej”.

                                                           Wolontariusze akcji ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”