Nasza szkoła, należąca do Klubu Szkół UNICEF,  20.11.2019r.wzięła  udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Dokument ten mówi o tym, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

Szkolny Dzień Praw Dziecka został przygotowany przez uczniów klasy 5b.

Opracowano zajęcia wychowawcze na godzinach wychowawczych na temat praw dziecka .Przedstawiono gazetkę informacyjną o 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przeprowadzono akcję „Go Blue”, gdzie uczniowie i nauczyciele okazali solidarność, wsparcie dla działań UNICEF-u poprzez ubranie niebieskich strojów . Było także wspólne zdjęcie uczniów i nauczycieli  z niebieskimi balonami przed budynkiem szkoły. Ważnym wydarzeniem tego dnia było zredagowanie i wysłanie  petycji ,która była podpisywana przez dorosłych i dzieci. Akcja polegała na  podpisaniu się pod petycją wzywającą światowych liderów, by zobowiązali się do przestrzegania praw każdego dziecka i przyznali, że prawa te nie podlegają negocjacjom.

Był to dla całej społeczności szkolnej niezapomniany i wyjątkowy dzień.

Całej akcji przyświecały słowa: